ทำไม MDR จึงสำคัญสำหรับธุรกิจองค์กร?

Managed Detection and Response
Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

การใช้บริการ Managed Detection and Response หรือ MDR เป็นบริการที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันจะยิ่งพัฒนาความซับซ้อน ทวีความรุนแรงและเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ ให้องค์กรต้องปวดหัวอยู่เสมอ บริการ MDR จะเข้ามาช่วยให้องค์กรมีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับภัยคุกคาม ตั้งแต่การเฝ้าระวัง ไปจนถึงการตอบสนอง โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัย และทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการตรวจจับและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในความสำคัญของบริการ MDR สรุปว่าจำเป็นหรือไม่? คุ้มค่าหรือเปล่า?

มาเริ่มกันจากตารางด้านล่างจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ไม่หวังดีพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้โจมตีเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญหรือเข้ามารบกวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งวิธีใหม่ๆ นั้นยากที่จะสามารถตรวจจับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาด้านล่าง

MDR
MDR

MDR มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไรบ้าง?

  • องค์กรขาดแคลนทรัพยากรด้านไอที: องค์กรอาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอ บริการ MDR ช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านความปลอดภัย ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบขององค์กรได้
  • องค์กรไม่มีทีม SOC (Security Operations Center): MDR ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการทีม SOC ที่ต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรมากมาย ลดต้นทุนในการเข้าถึงเครื่องมือ เทคโนโลยีระดับสูง และทีมงานวิศวกรรมด้านความปลอดภัย
  • องค์กรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคาม: MDR แจ้งเตือนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีความผิดพลาดน้อยลง (False Alarm Reduction) ช่วยให้ตรวจจับ ระบุสาเหตุ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วแม่นยำขึ้น พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสบการณ์คอยวิเคราะห์ภัยคุกคามและแนะนำแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสม
  • องค์กรต้องการลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์: เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีระบบตอบสนองต่อภัยคุกคามอัตโนมัติ (Automated Threat Response) และเรียลไทม์ ช่วยปรับปรุงองค์กรให้เท่าทันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องด้วยการจำลองสถานการณ์ไล่ล่าภัยคุกคามเพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนในระบบอยู่เสมอ
  • องค์กรที่ต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย: บริการ MDR สามารถช่วยองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น อุตสาหกรรมการเงิน ประกันภัย หรือสาธารณสุข

Managed Detection and Response (MDR) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อน หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Zero-Day) ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำกว่าการใช้วิธีการแบบเดิม นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กที่มีทรัพยากรด้านไอทีจำกัด ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีม SOC ภายในองค์กรเอง รวมถึงช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น MDR เป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรควรมีเพื่อเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทุกท่านคงได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าประโยชน์และความสำคัญของบริการ MDR ที่มีให้กับองค์กรมีอะไรบ้าง แต่ในขณะเดียวกันการเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรของท่านก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หากองค์กรของท่านอยู่ในช่วงที่ต้องพิจารณาเลือกสรรผู้ให้บริการในรูปแบบนี้ ในบทความหน้า CYBER ELITE มี Check list และคำถามเบื้องต้นที่จะช่วยใช้เป็นแนวทางให้กับท่านในการเลือกสรรผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน คุ้มค่าทั้งด้านคุณภาพ และราคา

สนใจรับบริการด้าน MDR Service ติดต่อ CYBER ELITE ได้ทุกช่องทาง

บทความที่เกี่ยวข้อง