MDR คืออะไร? ทำไมใครๆก็ต้องใช้ MDR

Managed Detection & Response (MDR)
Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

Managed Detection & Response (MDR) คือการยกระดับบริการทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมเพื่อปกป้ององค์กร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตรวจจับ โดยนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning (ML) มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่ง MDR นั้นมีความสามารถมากกว่าแค่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม แต่ยังสามารถตรวจจับและระบุภัยคุกคามที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น มัลแวร์แบบ Zero Day หรือการโจมตีแบบต่อเนื่อง Advanced Persistent Threats (APTs) พร้อมทั้งสามารถทำการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที

Managed Detection & Response (MDR)

MDR เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการวิเคราะห์เชิงลึก และเทคโนโลยี AI ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่วยลดภาระงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้าน IT เนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น จึงไม่สามารถอาศัยเพียงทีมรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทีม IT ขององค์กรอาจไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอในการตรวจสอบบันทึก (log) ได้อย่างละเอียด MDR สามารถลดภาระของการตรวจสอบบันทึก (log) และทำการแจ้งเตือนทีม IT เมื่อตรวจพบกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายหรือน่าสงสัย นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์บันทึก (log) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

MDR ไม่เพียงแค่ช่วยรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Endpoint ในองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการป้องกันการเกิดภัยคุกคามตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจจับ การวิเคราะห์ ไปจนถึงกำจัดภัยคุกคามด้วยการนำเทคนิคที่ล้ำสมัยมาใช้ เช่น Threat Intelligence, Threat Hunting เพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

What’s MDR

ขั้นตอนการทำงานของ Managed Detection and Response (MDR)

เมื่อองค์กรถูก Compromise หรือถูกโจมตี ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าสู่ระบบขององค์กรได้สำเร็จ เช่น อุปกรณ์ทำงานช้าลง ไฟล์สูญหายหรือมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ปกติ  MDR จะมีหน้าที่ในการตรวจจับ (Detection) หลังจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อจัดอันดับความสำคัญของปัญหา สืบค้นไปถึงต้นตอของปัญหา แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเพื่อตอบสนอง (Response) ต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบของการตอบโต้แบบ Automation หรือตอบโต้โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมผู้ให้บริการ หลังจากที่สามารถควบคุมภัยคุกคามได้แล้ว ผู้ให้บริการ MDR จะเข้ามาปิดช่องโหว่แก้ไขปัญหา (Remediation) เพื่อกำจัดภัยคุกคามและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต

MDR เป็นบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยองค์กรลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีทรัพยากรด้านความปลอดภัยจำกัด ช่วยปรับปรุงสถานะด้านความปลอดภัยขององค์กร เสริมสร้างระบบภายในองค์กรที่ซับซ้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ทำการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนและยังไม่เป็นที่รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับองค์กรทุกขนาดที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และช่วยองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มงวด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเงิน ประกันภัย หรือสาธารณสุข

สนใจบริการ MDR ติดต่อ CYBER ELITE ได้ทุกช่องทาง