ทำไม MDR จึงสำคัญสำหรับธุรกิจองค์กร?

Managed Detection and Response

การใช้บริการ Managed Detection and Response หรือ MDR เป็นบริการที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันจะยิ่งพัฒนาความซับซ้อน ทวีความรุนแรงและเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ ให้องค์กรต้องปวดหัวอยู่เสมอ บริการ MDR จะเข้ามาช่วยให้องค์กรมีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับภัยคุกคาม ตั้งแต่การเฝ้าระวัง ไปจนถึงการตอบสนอง โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัย และทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการตรวจจับและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในความสำคัญของบริการ MDR สรุปว่าจำเป็นหรือไม่? คุ้มค่าหรือเปล่า? มาเริ่มกันจากตารางด้านล่างจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ไม่หวังดีพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้โจมตีเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญหรือเข้ามารบกวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งวิธีใหม่ๆ นั้นยากที่จะสามารถตรวจจับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาด้านล่าง MDR มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไรบ้าง? องค์กรขาดแคลนทรัพยากรด้านไอที: องค์กรอาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอ บริการ MDR ช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านความปลอดภัย ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบขององค์กรได้ องค์กรไม่มีทีม SOC (Security Operations Center): MDR ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการทีม SOC ที่ต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรมากมาย ลดต้นทุนในการเข้าถึงเครื่องมือ เทคโนโลยีระดับสูง และทีมงานวิศวกรรมด้านความปลอดภัย องค์กรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคาม: MDR แจ้งเตือนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีความผิดพลาดน้อยลง (False Alarm Reduction) ช่วยให้ตรวจจับ […]