CYBER ELITE จัดฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Drill) ให้กับบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้จัดฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Drill) ให้กับบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ Tabletop Exercise ซึ่งเป็นการร่วมทำแบบทดสอบจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การโจมตี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์และเสริมความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรวมขององค์กร ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ อาคารเบญจจินดา

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลากหลายรูปแบบ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ และปฏิบัติตามแผนรับมือ โดยมีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของแผนรับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อค้นหาจุดช่องโหว่ในปัจจุบันที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในอนาคต

เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์อย่างจริงจัง องค์กรต้องสร้างความตระหนักรู้และฝึกซ้อมการคิดวิเคราะห์เพื่อรับมือและตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร สื่อสารกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมไปถึงทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (CSOC) ของ CYBER ELITE ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์แบบเรียลไทม์

 

 CYBER ELITE เป็นผู้ให้บริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การตรวจจับ การรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม ไปจนถึงการสืบสวนวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลหลังเกิดเหตุด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้รับการไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล

#CyberElite #Cybersecurity #CSOC #มิตรแท้ประกันภัย #CyberDrill #TabletopExercise

 

📌 ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ได้ทุกช่องทาง

🔹 Email: [email protected]

🔹 Tel: 094-480-4838

🔹 LINE Official: https://line.me/R/ti/p/@cyberelite

🔹 Website: https://www.cyberelite.co

🔹 LinkedIn: https://bit.ly/36M3T7J