เตรียมนับถอยหลังโค้งสุดท้าย ก่อน PDPA เริ่มบังคับใช้ (มีผล 1 มิ.ย. 65) ทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงถูกปรับ

PDPA เริ่มบังคับใช้ (มีผล 1 มิ.ย. 65) ทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงถูกปรับ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) มีผลโดยตรงต่อทุกองค์กรในประเทศไทยที่จะต้องปฏิบัตตามข้อบังคับ ทำให้องค์กรจำเป็นต้องมีการจัดทำนโยบายมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลชนิดอ่อนไหว การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน ให้สอดคล้องกับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ซึ่งหากองค์กรมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือดำเนินการไม่รัดกุมจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลได้

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด(CYBER ELITE) ได้นำเสนอบริการให้คำปรึกษา จัดทำ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม พบว่ามีหลายองค์กรที่ยังไม่ได้เริ่มเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากฎหมายฉบับนี้ รวมถึงไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร แม้กระทั่งในองค์กรที่มีความตื่นตัว และมีการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการไปเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารองค์กรหรือคณะกรรมการบริษัทก็ยังคงมีความกังวล และไม่มั่นใจว่าองค์กรของตนนั้นได้มีการจัดทำถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ ทุกองค์กรควรจะต้องเร่งดำเนินการ และตรวจสอบความความพร้อมเพื่อให้มีกระบวนการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกปรับ หรือถูกดำเนินคดี ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึง เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท คู่ค้า และลูกค้าขององค์กร

CYBER ELITE นำเสนอรูปแบบการให้บริการตามระดับความพร้อม และขนาดขององค์กร ดังนี้

สนใจรับคำปรึกษาเรื่อง PDPA หรือมีปัญหาด้าน Cybersecurity สามารถติดต่อ CYBER ELITE ได้ที่ 
📌 Email : [email protected]
📌 Tel: 094-480-4838
📌 LINE Official : https://line.me/R/ti/p/@cyberelite