5 แนวโน้มของความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่น่าจับตามองในปี 2565

5แนวโน้ม 1200x630 (1)

ในปัจจุบันการใช้งานของระบบสารสนเทศในแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่นั้น ต้องพึงระวังเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลจากการโจมตีออนไลน์รูปแบบต่างๆ หรือการเข้ามาใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใช้งาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากข่าวที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูล การโจมตีของ ransomware และการแฮ็ก กลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน ดังนั้นเราควรที่จะมองถึงเทรนด์ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปี 2565 ดังนี้

  1. Rise of Automotive Hacking ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ที่มากขึ้นและมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาทำการควบคุมการทำงานของระบบในยานยนต์ ซึ่งเหล่านี้มีการใช้เทคโนโลยีในการ Bluetooth และ WiFi เพื่อการสื่อสารซึ่งจะเป็นช่องโหว่ที่เกิดการโจมตีจากแฮกเกอร์ได้ง่ายขึ้น
  2. Potential of Artificial Intelligence (AI) เป็นการนำเอา AI มาช่วยในการประมวลผลในการตรวจจับภัยคุมคามที่สามารถคาดการณ์การโจมตีแบบใหม่และแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบได้อย่างทันที
  3. Mobile is the New Target โทรศัพท์มือถือ นั้นถือว่าเป็นปัจจัยในการใช้งานในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมต่าง ๆ การใช้งานในการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้เกิดช่องโหว่ในการโจมตีจาก malware ที่มากขึ้น
  4. Cloud is Also Potentially Vulnerable หลายองค์กรได้มีการใช้ข้อมูลที่มากขึ้นจึงได้มีการนำเอาข้อมูลไปสู่ระบบของ Cloud ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบ Cloud
  5. Data Breaches: Prime target ปัจจุบันข้อมูลยังเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นปัญหาที่สำคัญขององค์กรในการปกป้องข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเล็กๆ น้อย ๆ ในการนำไปใช้งานเพื่อไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูล โดยในปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อต้องการรักษาสิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลให้มีความปลอดภัย

แล้วเราจะก้าวต่อไปกับเทรนด์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไร

            แนวโน้มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีแนวโน้มที่เกิดความเสียหายขึ้นไม่มากก็น้อยถ้าองค์กรยังไม่มีการปรับตัวในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นในแต่ละองค์กรควรเริ่มที่จะทำการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในตอนนี้เพื่อให้เกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญในวันพรุ่งนี้ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีทักษะที่ได้นำไปวิเคราะห์และบรรเทาความเสี่ยงได้อย่างดีต่อองค์กรในโลกไซเบอร์