Cyber Hygiene

banner

ในปัจจุบัน เราเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงให้พ้นจากภัยคุกคาม เช่น เชื้อไวรัสโควิท 19 ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเว้นระยะห่างทางสังคม การหมั่นล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแนวทาง ทำให้ตัวเรา ปลอดภัยจากโรคร้ายเหล่านั้นได้ แต่เช่นเดียวกัน ในโลกไซเบอร์เอง ก็มีภัยคุกคามที่ยังคงแอบแฝงอยู่อย่างมหาศาล แล้ววันนี้ เรามีวิธีปฏิบัติให้มีสุขลักษณะอนามัยทางไซเบอร์ที่ดีได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้หน่วยงานของเรา รอดพ้นจากอันตรายเหล่านั้น

ทุกวันนี้ หลายธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ทั้งเอกชนและภาครัฐต่างเน้นการทำธุรกิจให้เข้าถึงผุ้บริโภคอย่างง่ายที่สุด ทั้งการพยายามครองใจ การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาเทคโนโลยี ต่างเน้นให้ธุรกิจเข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดียที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

โดยทุกวินาทีมีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากขึ้นอยู่ในโลกดิจิตอล ตั้งแต่การลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซด์เพื่อหาข้อมูล จนถึงการใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินต่างๆ ซึ่งหมายถึงเลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ กำลังแจ้งให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักทราบ เมื่อธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีถูกใช้อย่างแพร่หลาย และผู้ใช้งานมีความเคยชินในการใช้บริการ ล้วนเป็นผลทำให้ภัยคุกคามจากการโจมตีดิจิทัลเติบโตขึ้นตาม

จากที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวว่าภัยคุกคามไซเบอร์พุ่งสูงขึ้นในทุกๆ ภูมิภาค ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งทรัพย์สิน และชื่อเสียงต่อธุรกิจ จนถึงความเสียหายระดับประเทศ

            ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการป้องกัน มิใช่การแก้ไข ทุกธุรกิจจึงต้องใส่ใจการป้องกันขั้นต้นที่จำเป็น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต้นที่จำเป็น (Cyber Hygiene) เป็นมาตรการขั้นต้นที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆควรดำเนินการ เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแนวคิดนี้ เริ่มต้นจากการออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินของ จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้หน่วยงานทางด้านการเงิน เริ่มต้นรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน แนวคิดนี้ สามารถต่อยอดมายังผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับหน่วยงาน องค์กร และทรัพย์สินด้วยเช่นกัน

Cyber Hygiene จะครอบคลุมในเรื่องการตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัย, การป้องกันระบบจากมัลแวร์ (Malware) เช่น ไวรัสเรียกค่าไถ่, การบริหารจัดการช่องโหว่, การจัดการสิทธิของระบบ, การพิสูจน์ตัวตนอย่างปลอดภัย และการทดสอบหาช่องโหว่

 เป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT ให้ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ (operating system) ระบบฐานข้อมูล (database system) ระบบงาน (application) อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบ Cloud Computing อย่างรัดกุม

เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญ ที่ทุกขนาดองค์กรจำเป็นต้องมี

            หากสนใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต้นที่จำเป็น (Cyber Hygiene) เพื่อให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  ทางเราบริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด มีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลุกค้าสามารถเชื่อมัน และไว้วางใจให้เราดูแล