CYBER ELITE เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกจากศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในงาน SMC Members’ Day ครั้งที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจร ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) หรือ Sustainable Manufacturing Center ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมจัดงาน SMC Members’ Day ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Cybersecurity for Manufacturing” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบได้บ่อยในภาคอุตสาหกรรม นำเสนอแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ณ อาคารเบญจจินดา ในช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และรองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวต้อนรับเปิดงาน SMC Members’ Day ในครั้งนี้ และ ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ […]