CYBER ELITE เข้าร่วมงาน FTI​ Pathum​ – 2024 Stronger Together ของสภาอุตสาหกรรม

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา CYBER ELITE เข้าร่วมงาน FTI​ Pathum​-2024 Stronger Together ที่จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีสู่เมืองน่าอยู่อุตสาหกรรม โดยภายในงานมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การบริหารจัดการโรงงานเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเกี่ยวกับการให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีการออกบูธแนะนำผลงาน บริการต่างๆ และมีพิธีลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (RMUTT Innovative Start Up Park)  2. โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี (MARA-Pathum Thani) เพื่อเป็นการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและพัฒนาบุคลากรในจังหวัด โดยสร้างบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร มุ่งหวังในการให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย CYBER ELITE บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล พร้อมให้คำปรึกษาและปกป้ององค์กรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การตรวจจับ และการตอบสนองที่รวดเร็ว เพื่อมั่นใจได้ว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

#CyberElite #FTIPathum #2024StrongerTogether #Cybersecurity #IoTsecurity #OTsecurity

 

📌 ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ได้ทุกช่องทาง

  • Email: [email protected]
  • Tel: 094-480-4838
  • LINE Official: https://line.me/R/ti/p/@cyberelite
  • Website: https://www.cyberelite.co
  • LinkedIn: https://bit.ly/36M3T7J