CYBER ELITE ต้อนรับคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อศึกษาดูงานการให้บริการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร. ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซเบอร์ อีลีท จำกัด ต้อนรับคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อศึกษาดูงานการให้บริการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ CYBER ELITE เพื่อเป็นแนวทางให้กับ สกมช. นำไปพัฒนาระบบการให้บริการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับองค์กร โดยได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทและบริการต่างๆ  ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคารเบญจจินดา

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ CYBER ELITE ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานทั้งด้านบริการทดสอบเจาะระบบ และการประเมินช่องโหว่ (Penetration Testing and Vulnerability Assessment), การดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (Managed Security) และการบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management)

ในช่วงสุดท้ายคณะทำงานจาก สกมช. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (CSOC) ของ CYBER ELITE พร้อมรับชมการสาธิตระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#CyberElite #NCSA #Cybersecurity #CSOC #สกมช.

📌 ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ได้ทุกช่องทาง

🔹 Email: [email protected]

🔹 Tel: 094-480-4838

🔹 LINE Official: https://line.me/R/ti/p/@cyberelite

🔹 Website: https://www.cyberelite.co

🔹 LinkedIn: https://bit.ly/36M3T7J