บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน อาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัดในกลุ่มเบญจจินดา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน อาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (2024 1st ASEAN – Japan Cybersecurity Working Group Meeting) ที่มีกำหนดการระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือ MOCA

โดยจุดประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้นั้นจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางสารสนเทศ และความจําเป็นในการพัฒนาความสามารถและทักษะในการตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับบุคคลากร

โดยในงานนี้ได้มี ดร. ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซเบอร์ อีลีท จำกัด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและพาคณะทำงานเยี่ยมชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มเบญจจินดา

#CyberElite #NCSA #AJCCBC #Cybersecurity #ASEAN #JapanCybersecurityWorkingGroupMeeting

.

📌 ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ได้ทุกช่องทาง

🔹 Email: [email protected]

🔹 Tel: 094-480-4838

🔹 LINE Official: https://line.me/R/ti/p/@cyberelite

🔹 Website: https://www.cyberelite.co

🔹 LinkedIn: https://bit.ly/36M3T7J