บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน และร่วมบรรยายในงานการแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์กองทัพอากาศ รอบชิงชนะเลิศ “RTAF Cyber Operations Contest 2024” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด นำทีมโดย ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนและบรรยายในงานการแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์กองทัพอากาศ รอบชิงชนะเลิศ “RTAF Cyber Operations Contest 2024” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (ศซบ.ทอ.) การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง และยกระดับความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ รวมถึงค้นหาผู้มีความสามารถด้านไซเบอร์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกองทัพอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08:00-15:30 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ คุณภาสกร คชพันธุ์สุนทร Head of Technology Unit บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย เกี่ยวกับความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติภาพรวมของภัยคุกคามในปี 2024 พบว่า Ransomware เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กรในประเทศไทย […]