บริการ Managed Cloud Security Platform ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบครบวงจร

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด (CYBER ELITE) นำเสนอการให้บริการ Managed Cloud Security Platform เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบครบวงจร ด้วยการผสานความร่วมมือระหว่างผู้นำด้านการให้บริการ Cloud Security Platform ระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยจากทาง CYBER ELITE ที่มุ่งเน้นช่วยแบ่งเบาภาระการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศในรูปแบบของ Managed Security Services (MSS) โดยให้บริการดูแลและป้องกันภัยให้แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Operation Center:CSOC) ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลอย่าง ISO27001 และ ISO27701 ทั้งนี้เพื่อร่นระยะเวลาในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้องค์กรของท่านในสถานการณ์ปัจจุบันที่องค์กรต้องเผชิญกับข้อจำกัดในด้านบุคคลากรและด้านการลงทุน หากสนใจบริการหรือต้องการปรึกษาด้าน Cybersecurity สามารถติดต่อ CYBER ELITE ได้ที่ Email : [email protected] Tel: 094-480-4838 LINE Official : https://line.me/R/ti/p/@cyberelite